CHOA KOK SUI MESTER

Az energia nagymestere

Az emberiség tudata ősidőktől fogva kódolt üzeneteket rejt. Ritkán születik olyan nagy tudású és képességű spirituális tanító, aki alkalmas ezeket az évezredes tudásokat felszínre hozni. Maha Atma Choa Kok Sui azon kivételes mesterek egyike, aki képes volt egy ilyen tudást „előhívni”, egyúttal érthetővé, megtanulhatóvá tenni a XXI. század törekvő emberei számára.

„PRANIC ENERGY HEALING” - PRÁNA ENERGIA MÓDSZERÉRŐL: JOGVÉDETT TANÍTÁS A TIIS - BELSŐ ÁTALAKULÁS ISKOLÁJÁTÓL

/Alapítva Charlotte Anderson által: Maha Atma Choa Kok Sui és más ezoterikus tanítók nyomán./

Mi is az a prána?

A prána életenergiát jelent, amely mindent és mindenkit áthat. Nélküle nem létezne az élet, és elengedhetetlenül fontos az egészségünk megőrzéséhez vagy energiatestünk harmonizálásához. Az emberi test „automatikusan” képes a prána energia felvételére (a levegőből, a föld energiájából, a növényzetből, a természetből, a napsugárzásból, az élelmiszerekből). A prána energia technika azon a természeti törvényen nyugszik, amely szerint a prána tudatosan is átadható mások számára.